ONS SKEP WELVAART, KOESTER DIE LANDBOU EN GEE VRIENDELIKE DIENS AAN ALMAL. BESOEK ONS, BENUT ONS FASILITEITE, GENIET ONS Ė ONS DEURE STAAN OOP VIR U!  

 

Naam & Adres:

Oos Vrystaat Kaap Bedryf Beperk (OVK)
Dan Pienaarstraat 19
Posbus 96
Ladybrand
9745

Kernbesighede:

OVK verteenwoordig en verskaf die volgende dienste en goedere:

 • Alle boerderybenodigdhede vir saai- en veeboerdery (43 handelswinkels)
 • Versekeringsdienste: Oesversekering en Korttermynversekering
 • Handelaars van New Holland, Case en Toyota
 • Klientefinansieringsdienste
 • Handelaars in koring, mielies, sonneblom, droŽ bone en lusern
 • Vervaardig topgehalte mieliemeelprodukte (OVK SUPER, KUDU)
 • Vervaardig topgehalte koringmeelprodukte (Koek-, Bruinbrood-, Witbroodmeel)
 • Bedryf ses brandstofdepots (TOTAL, SHELL, ENGEN)
 • Besit en bedryf Gariep Abattoir (Strydenburg)
 • Landbouvoorligting

KliŽnte-omvang:

Ongeveer 3600 (waaronder ongeveer 2000 lede/aandeelhouers). Taalvoorkeure: sowat 85% Afrikaans, 15 % Engels

Ander besonderhede:

 • Gebied is sterk gediversifiseerd: HoŽ potensiaal akkerbou, naamlik mielies, koring, sonneblomme, droŽ bone, ook aspersie-, kersie-, vrugte- en groenteverbouing / Aangeplante weidings / Natuurlike grasveld-weidings / Wolskaap en vleisskaapboerderye / Suiwel-en vleisbeesboerderye / Ook perdeboerderye en volstruisboerderye kom voor. Die besproeiingsgebiede van die Visriviervallei en ook besproeiing langs die Caledon-, Kraai-en Oranjeriviere lewer stewige oeste van lusern, mielies en koring
 • Uitstaande toerismegebied. Die sandklipgebied in die Oos Vrystaat en Oos Kaap is asemrowend mooi, suidwaarts afgewissel met pragtige dolerietrante en korter gras- en gemengde gras- & bossievelde van die Suid Vrystaat en Oos Kaap. Verder suid- en weswaarts omsluit OVK 'n stuk pragtige Karoo-gebied met 'n eiesoortige skoonheid.
 • Gebied omsluit prominente RSA-damme: Gariepdam en Vanderkloofdam (in Oranje), Knellpoortdam en Welbedachtdamme (langs en in die Caledon), Kalkfonteindam (in die Rietriver in Fauresmith), Egmontdam (Zastron), Armeniadam (in die Leeurivier, Ladybrand), Allemanskraaldam (in die Sandrivier, deels in die distrikte Winburg ,Ventersburg en Senekal) en Erfenisdam (aan die noord-ooste gekoppel aan Winburg-distrik)
 • OVK se diensgebied is in drie provinsies, Vrystaat, Oos Kaap en Noord Kaap. Dit omsluit die volgende landdrosdistrikte & dorpe: Winburg, Ventersburg, Arlington, Fouriesburg, Rosendal, Ficksburg, Clocolan, Excelsior, Ladybrand, Hobhouse, Wepener, Vanstadensrus, Boesmanskop, Zastron, Rouxville, Trompsburg, Bethulie, Springfontein, Reddersburg, Fauresmith, Luckhoff, Koffiefontein, Aliwal Noord, Lady Grey, Dordrecht, Jamestown, Molteno, Burgersdorp, Venterstad, Steynsburg, Hofmeyr, Cradock, Mortimer, Middelburg, Queenstown, Noupoort, Colesberg, Graaff-Reinet, Willowmore, Hopetown, Orania, Vanderkloof, Britstown, Strydenburg, Petrusville en Jacobsdal.
 • OVK hou 'n 80.1% belang in Cape Mohair & Wool (Sien webblad: www.cmw.co.za)

Opsomming:

Die hoŽ potensiaal van die gebied en sy boere, en die gediversifiseerdheid van sy bedryfsvertakkinge, maak OVK 'n prominente en stewige rolspeler op verskeie terreine van die RSA-ekonomie en van diť van die Vrystaat, Oos-Kaap en Noord-Kaap in besonder.