KENNISGEWINGS

  Omsendskrywe aan Graanprodusente oor Somergewasse inname - kliek hier        

Handel & Brandstof

LEES MEER OOR ONS PRODUKTE EN DIENSTE
Handel & Brandstof

Handel & Brandstof

OVK Handel is een van die maatskappy se grootste steunpilare. Die afdeling bestaan uit 52 handelstakke wat strek van Steynsrus in die noorde tot Port Elizabeth in die suide, Prieska in die weste tot Elliot in die ooste, asook Maseru in Lesotho. Na gelang van die streek waarin daar besigheid gedoen word, is alle inset-middele wat ’n boerdery benodig by die takke verkrygbaar. Brandstof word ook by die meeste handelstakke verskaf. In sommige gevalle is dit die enigste vulstasie in die betrokke dorp of distrik.

OVK beskik oor vier handels-streekskantore. Hierdie kantore is gesetel in Ficksburg, Hopetown, Cradock en Burgersdorp. Die suksesvolle funksionering van elkeen van die handelstakke is die kerntaak van  hierdie streekskantore. OVK se handels-streekskantore en die handelstakke is dikwels die spil waarom die plaaslike ekonomie van die 51 dorpe draai. Enige persoon kan sy aankope by OVK se handelstakke doen en staatmaak op diens uit die boonste rakke, gekomplimenteer met ‘n wye reeks van produkte en waardetoegevoegde diens.

Bandesentrums
OVK bedryf 3 bandesentrums: Ficksburg, Ladybrand en Hopetown. Hierdie bandesentrums spog met opgeleide en gemotiveerde personeel wat hul kliënte se behoeftes voorop stel. Sommige van die handelstakke beskik ook oor die basiese gereedskap vir die herstel van bande, wat selfs na-ure kan uithelp in noodgevalle.

Brandstof-verspreidingspunte
OVK bedryf 6 brandstof-verspreidingspunte, wat ‘n strategiese vennootskap met Total-, Shell- en Engen bedryf word. Hierdie punte is strategies oor die OVK-bedieningsgebied versprei. Brandstof word met 19 goed toegeruste brandstofvragmotors en sleepwaens afgelewer aan die handelstakke, boere en ander eindverbruikers.