KENNISGEWINGS

  Omsendskrywe aan Graanprodusente oor Somergewasse inname - kliek hier        

Gariep Abattoir

LEES MEER OOR ONS PRODUKTE EN DIENSTE
Gariep Abattoir

Gariep Abattoir

Gariep Abattoir met sy standplaas in Strydenburg in die Noord-Kaap, lewer ’n verskeidenheid dienste wat geskoei is op integriteit en gehalte. Die abattoir hanteer groot- sowel as kleinhandelverkope.

Die abattoir is ’n hoëdeurset-fasiliteit wat jaarliks FSA-geoudit word. Die huidige gradering is ’n A, wat hul magtig om vleis aan kettingwinkelgroepe te lewer. Die slagkapasiteit van die abattoir wissel rondom 1 300 skaap, 100 bees, 150 volstruis of 750 kleinwild per dag. ’n Vleisinspekteur en vleisondersoekers onderneem inspeksies van die slagdiere alvorens goedkeuring vir menslike gebruik toegestaan word. Sodanige inspekteurs en ondersoekers funksioneer onafhanklik van die abattoir en vorm deel van IMQAS.