KENNISGEWINGS

  OVK Bystandsfonds / OVK Benevolent Fund - kliek hier vir meer inligting / click here for more information        

Kliëntefinansiering

Lees Meer oor PRODUKTE EN DIENSTE
Kliëntefinansiering

Kliëntefinansiering

Jou besigheidsvennoot

OVK Kliëntefinansiering stel kredietfasiliteite aan produsente beskikbaar om suksesvol die siklusse van landbou te oorkom en die produsent by te staan in tye van strategiese groei en modernisering van bates. Enige Suid-Afrikaanse burger kan by OVK aansoek doen om finansiering en alle aansoeke word op meriete hanteer.

Verskeie finansieringsprodukte is beskikbaar:

-  Maandrekeninge;
-  Produksierekeninge (somer / winter / 3 / 6 / 9 of 12 maande);
-  Huurkooprekeninge (nuwe of tweedehandse voertuie, trekkers en implemente);
-  Termynlenings (vee, kalk, algemene omheiningsmateriaal, presisie boerdery, sekuriteitstoerusting en -omheining);
-  Voorskotte op vesellewerings;
-  Oorbruggingsfasiliteite op grond van meriete is beskikbaar;
-  Beleggingsrekening (lening F): ‘n fasiliteit waar ‘n OVK aandeelhouer geld by OVK kan belê en rente verdien teen prima minus 2,5%.


VOORDELE

Rentekoerse

-  Mededingend;
-  Gedifferensieerde koers aan vlak van sekuriteit gekoppel tot so laag as prima minus 0.5%;
-  Enkelvoudig bereken;
-  Maandrekenings is rentevry indien vereffen voor die einde van die maand wat volg op die maand van aankope.

Fooie

-  Geen aanvangsfooi;
-  Geen maandelikse administrasiefooie;
-  Geen onbenutte fasiliteitsfooie.BESTUUR

Martin Ehlers
Bestuurder
Ladybrand
082 049 9634
martine@ovk.co.za
Ronnie Botes
Administrasie
Ladybrand
051 923 4589
ronnieb@ovk.co.za
KREDIETBESTUURDERS
Kobus Crouse
Port Elizabeth
082 783 1679
jcrouse@ovk.co.za
Aubrey Marais
Bloemfontein
079 513 7656
aubreym@ovk.co.za
Cassie Aspelling
Burgersdorp
082 759 4103
cassiea@ovk.co.za
Wicus Schoeman
Cradock
082 923 5998
wicuss@ovk.co.zaJacques Booyse
Ficksburg
082 417 6192
jacquesb@ovk.co.za
Danie de Bruin
Hopetown & Rietrivier
082 468 3616
daniedb@ovk.co.za
Regina Nyamane
Ladybrand
Nie-Landbou
051 923 4783
kfinadmin@ovk.co.za
Julius Ball
Ladybrand
082 923 5997
juliusb@ovk.co.za


Hanru Coetzee
Bethlehem
082 805 3252
 hanruc@ovk.co.za
Bertus Vorster
Nasionaal: Lewende Hawe
071 356 8989
bertusv@ovk.co.za
Marnus van Eeden
Nasionaal: Vesel
082 854 9112
mveeden@ovk.co.za