KENNISGEWINGS

  Omsendskrywe aan Graanprodusente oor Somergewasse inname - kliek hier        

Graan

LEES MEER OOR ONS PRODUKTE EN DIENSTE
Graan

Graan

OVK Graan bied ’n alles omvattende diens aan die graanprodusent wat insluit die hantering van graan, maar beskik ook oor die kundigheid om effektiewe ondersteuning te bied met graanbemarking.

Dienste by die silo’s sluit in:
•  Berging van graan namens produsente, kopers en opbergers;
•  Droging van nat graan;
•  Sif en skoonmaak van graan ten opsigte van giftige sade en gebrekkige pitte;
•  Uitsak van graan;
•  Voldoening aan voedsel-veiligheidstandaarde.


OVK Graan bedryf 15 silo’s:

Ficksburg
Morgenzon
Fouriesburg
Mortimer
Clocolan
Oranjerivier
Cradock
Prieska
Elliot
Rietrivier
Hanvengabrug
Tweespruit
Marseilles
Westminster
Modderpoort


Graanverkryging:
Graanverkrygingskantore is in Bloemfontein, Ladybrand, Hopetown en Cradock. ’n Omvattende diens word aan produsente gebied en ’n bemarkingstrategie word ontwikkel volgens die produsent se behoeftes. Langtermyn besigheidsverhoudinge wat baseer word op vertroue en goeie diens aan produsente, is ons doelwit.