KENNISGEWINGS

  Vir OVK se Top 50 fotos, kliek hier / For OVK Top50 pictures, click here          Kliek hier en lees meer oor OVK se Lojaliteitskema / Click here and read more about OVK's Loyalty scheme        

Versekering

LEES MEER OOR ONS PRODUKTE EN DIENSTE
Versekering

Versekering

OVK Versekeringsmakelaars lewer 'n omvattende reeks produkte en dienste, met die klem op korttermyn versekering, persoonlike- of landbouversekering, kommersiële versekering en oesversekering.  Verder fokus OVK Versekeringsmakelaars daarop om die regte dekking met kompeterende premies te verskaf asook om eisediens op hoë standaard te vestig.  
Met bogenoemde beskerming in aanmerking geneem en in ons voortgesette poging om u belange te beskerm, het OVK Versekering 'n markleidende versekeringsproduk, naamlik Advantage, gevestig.
Geakkrediteerde versekeringsdeskundiges ontleed kliente se bestaande portefeuljes om risiko en versekeringsbehoeftes te bepaal.
OVK Versekeringsmakelaars is ‘n gemagtigde finansiele diensverskaffer met FSP lisensienr 909