KENNISGEWINGS

  OVK Bystandsfonds / OVK Benevolent Fund - kliek hier vir meer inligting / click here for more information        

OVK AANLYN VEILINGS

BIE AANLYN HIER

HUGO & KLEYN PRODUKSIEVEILING

Besigtiging van die skaap kan voor die tyd gereël word. Skaap is ideal vir mieliestoppellande. Skaap bekend vir uitstekende moedereienskappe en goeie kwaliteit wol.


Begin: 09 Jun. 2020 11:00

HET U N LIDNOMMER?
U moet oor ‘n Lidnommer beskik om te registreër vir hierdie veiling.

BESKOU
ALLES
|
1-5
|
6-10
|
11-15
|
16-17