KENNISGEWINGS

  Omsendskrywe aan Graanprodusente oor Somergewasse inname - kliek hier        

Kliëntefinansiering

LEES MEER OOR ONS PRODUKTE EN DIENSTE
Kliëntefinansiering

Kliëntefinansiering

Die Kliëntefinansiering afdeling van OVK se hoofdoelwit is om die nodige krediet fasiliteite aan kliënte beskikbaar te stel sodat hulle al die ander dienste en produkte wat OVK bied, tot hul voordeel kan benut.

Enige Suid-Afrikaanse burger kan by OVK aansoek doen om finansiering en alle aansoeke word op meriete hanteer.

Verskeie finansieringsprodukte is beskikbaar:
•    Maandrekeninge
•    Produksierekeninge (somer, winter, 3-, 6-, 9- of 12 maande);
•    Huurkooprekeninge (nuwe of tweedehandse voertuie en implemente);
•    Termynlenings (vee, kalk, omheiningsmateriaal, presisieboerdery);
•    Voorskotte op vesellewerings;
•    Oorbruggingsfasiliteite op grond van meriete is beskikbaar;
•    Beleggingsrekening (lening F) – ‘n fasiliteit waar ‘n OVK-aandeelhouer geld by OVK kan belê en rente verdien teen prima rentekoers minus 2,5%.


VOORDELE

Rentekoerse:
•    Mededingend;
•    Hoe beter die sekuriteit, hoe laer die koers;
•    Enkelvoudig bereken;
•    Maandrekenings is rentevry indien vereffen voor die einde van die maand wat volg op die maand van  aankope.

Fooie:
•    Geen aanvangsfooi;
•    Geen maandelikse administrasiefooie;
•    Geen onbenutte fasiliteitsfooie.


OVK GROEP LOJALITEITSKEMA

Die Doel:
Om produsente te beloon vir hul lojale ondersteuning by wyse van ’n lojaliteitsvoordeel wat omgeskakel word in OVK aandele met voordele oor die langtermyn.

Hoe werk dit?
•    Bona fide-boere ontvang maandeliks ’n lojaliteitsvoordeel op die bruto wins bedrag van hul besigheid met OVK gedoen;
•    U aandeelhouerslening (Leningsrekening A) word met hierdie voordeel gekrediteer;
•    Die geld in leningsrekening A, word maandeliks aangewend om OVK Beherend- en / of OVK Bedryf-aandele vir bona fide-boere aan te koop;
•    Binne drie maande vandat die lojaliteitsvoordeel op leningsrekening A ontvang is, word hierdie geld omgeskakel in OVK aandele.

Wat maak die skema uniek?
Kliënte verkry onmiddellik volle eienaarskap van die OVK aandele wat uit hierdie lojaiteitskema verdien word. Daar rus geen verpligting op kliënte om die aandele te behou nie. Hierdie aandele is beskikbaar vir onmiddellike verhandeling.

Verhandeling (koop of verkoop) kan elektronies op die OVK webtuiste www.ovk.co.za – gedoen word. Indien u nie toegang tot internet het nie, kan u Maandag tot Vrydag, 08h00 tot 17h00, die landlyn 051 923 4723 skakel, waar u dan van die nodige hulp voorsien sal word.

Drie-ledige voordeel:
•    Ontvang lojaliteitsvoordeel op aankope gedurende die maand – die geldwaarde hiervan word maandeliks toegeken en verskyn elke maand op u staat.
•    Verkry voordeel by wyse van die groei in waarde wat die aandele gedurende die finansiële jaar toon.
•    Dividende per getal aandele wat die lid op jaareinde besit, word uitbetaal.


Transaksies waarop voordeel verdien word:
•    CMW – lewering van wol en sybokhaar
•    Diesel – aankope
•    Gariep Abattoir – lewering van skape en beeste
•    Graan – lewering, berging en bemarking
•    Handel – aankope (by handelstakke asook direkte aankope via OVK handelstakke)
•    Lewende Hawe – uit-die-hand verhandelings en veilings
•    Toyota-agentskappe (Ladybrand, Ficksburg en De Aar)
•    Versekering