KENNISGEWINGS

  OVK Bystandsfonds / OVK Benevolent Fund - kliek hier vir meer inligting / click here for more information        

OVK LOOPBANE

Lees meer oor Branch Manager

Branch Manager

Provinsie : Oos-Kaap
Stad/Dorp : Barkly East
Kontrak : Permanente
Sektor : Kleinhandel
Sluitingsdatum : Maandag, 06 Julie 2020

TAKBESTUURDER  BARKLY OOS  Kern doel van die pos:  Bestuur die winsgewende en volhoubare lewering van...

TAKBESTUURDER 


BARKLY OOS 


Kern doel van die pos: 


Bestuur die winsgewende en volhoubare lewering van dienste, handels- en landbouprodukte aan kliënte in ‘n gegewe area\gebied. 


Minimum Vereistes:  • Graad 12 met ‘n landbou kwalifikasie voordelig

 • 3 jaar bestuursondervinding in ‘n landbou en handel omgewing

 • Geldige rybewys 


Vaardighede:  • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;

 • Rekenaarvaardig (MS Office)

 • Syfervaardig

 • Goeie organisasie vermoë

 • Goeie vermoe om te netwerk en verhoudinge te bou in die boere gemeenskap

 • Vermoe om personeel positief te beinvloed en te dissiplineer volgens die Arbeidsverhouding wet

 • Sterk leierseienskappe 


Verantwoordelikhede:  • Bestuur van finansies

 • Bestuur van personeel

 • Beheer en bestuur van administrasie

 • Mark aandeel groei

 • Bestuur en onderhoud van bates

 • Bestuur van voorraad


Indien u nie binne 14 dae na die sluitingsdatum van ons verneem het nie, geliewe u aansoek as onsuksesvol e beskou.


BRANCH MANAGER 


BARKLY EAST 


Main purpose of the position: 


Managing the branch at a profit and providing sustainable service, trade and agricultural products in the designated area. 


Minimum Requirements:               • Grade 12 with an agricultural qualification as advantage

 • 3 years managerial experience in an agricultural and FMCG environment

 • Valid drivers license 


Skills • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;

 • Computer literate (MS Office);

 • Good numerical ability

 • Good organisational skills

 • Good relationship building skills

 • Ability to network in an agricultural community

 • Ability to positively influence staff and take disciplinary action in accordance with the Labour Relations Act

 • Strong leadership skills 


Responsibilities:  • Management of finances

 • Management of staff

 • Control and management of administration

 • Grow market share

 • Maintenance and management of assets

 • Management of stock


Should you not have heard from us within 14 days of the closing date, please consider your application as unsuccessful

MEDIAVERKLARING DEUR GRAAN SA - GRAAN SA & BAYER SÊ DANKIE


MEDIAVERKLARING DEUR GRAAN SA - GRAAN SA & BAYER SÊ DANKIE

Lees Meer

WOL- EN SYBOKHAAR MARINE DEKKING


WOL- EN SYBOKHAAR MARINE DEKKING

Lees Meer

Vesel - Inligting aan produsente rakende inperkingstydperk


Vesel - Inligting aan produsente rakende inperkingstydperk

Lees Meer

Mediaverklaring: Landbousensus-uitslae op ‘n kritieke tyd bekendgestel


Mediaverklaring: Landbousensus-uitslae op ‘n kritieke tyd bekendgestel

Lees Meer

Fanel Boerdery Veiling


Fanel Boerdery Veiling

Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Veilings

Veilings
Veilings
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus September 2020
OVK Nuus September 2020
Adverteer Hier Lees Meer