OVK LOOPBANE

Lees meer oor Hoof Meulenaar

Hoof Meulenaar

Provinsie : Vrystaat
Stad/Dorp : Tweespruit
Kontrak : Permanente
Sektor : Meule
Sluitingsdatum : Maandag, 31 Januarie 2022

Kern doel van die pos: Produseer en lewer mieliemeel van hoogstaande kwaliteit. Minimum Vereistes: Graad 12;Moet ‘n...

Kern doel van die pos:

Produseer en lewer mieliemeel van hoogstaande kwaliteit.

Minimum Vereistes:

 • Graad 12;
 • Moet ‘n gekwalifiseerde Mielie Meulenaar wees;
 • Voltooide beroking en graangradering sertifikate sal voordelig wees;
 • 5 jaar toepaslike ondervinding as gekwalifiseerde meulenaar in die mielievermalings- en verpakkingsindustrie;
 • Bewese ondervinding in die toesighouding van kwaliteit en voedselveiligheid (HACCP);
 • Geldige rybewys.

Vaardighede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Logistiekebestuursondervinding ‘n aanbeveling;
 • Instaat om personeel effektief te kan bestuur;
 • Veiligheids en voedsel veiligheidsingesteldheid;
 • Goeie meulenaar ondervinding om altyd konstante vermalings wins te behaal;
 • Goeie meganiese vaardighede om te help met minder stilstand tyd;
 • Bystand aan Bestuur met alle Maal projekte.

Verantwoordelikhede:

 • Pas kwaliteitsbeheer toe;
 • Doen voorbereiding vir vermaling;
 • Vervaardig mieliemeel;
 • Verpakking van mieliemeelprodukte;
 • Beheer en bestuur personeel.

Main purpose of the position:

To produce and deliver maize flour of the highest quality.

Minimum Requirements:              

 • Grade 12;
 • Applicant must be a qualified Maize Miller;
 • Fumigation and grain grading certificates an advantage;
 • 5 years’ experience as a qualified Miller in the maize milling and packaging industry;
 • Proven track record in the supervision of quality and food safety (HACCP);
 • Valid drivers license.

Skills:

 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Experience in Logistics Management beneficial;
 • Capable of ensuring the effective management of staff;
 • General safety as well as food safety orientation.
 • Good milling experience to always achieve constant milling gain;
 • Mechanical skills to assist with less down time;
 • Assist Management with Milling projects.

Responsibilities:

 • Application of quality control;
 • Do preparation for milling;
 • Produce maize flour;
 • Packaging of maize products;
 • Management of staff.

Nuuste nuus en gebeure/Latest news and events


Nuuste nuus en gebeure/Latest news and events

Lees Meer

Anderkant die reënboog: Daar is talle oplossings


Anderkant die reënboog: Daar is talle oplossings

Lees Meer

Pannar se koring kraai koning


Pannar se koring kraai koning

Lees Meer

Talle Vrystaatse grondverkope bo 300 ha


Talle Vrystaatse grondverkope bo 300 ha

Lees Meer

Boerderyskuld klim tot R160 miljard


Boerderyskuld klim tot R160 miljard

Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Veilings

Veilings
Veilings
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus Maart 2022
OVK Nuus Maart 2022
Adverteer Hier Lees Meer