OVK LOOPBANE

Lees meer oor Tegniese Veldbeampte

Tegniese Veldbeampte

Provinsie : Wes-Kaap
Stad/Dorp : Bredasdorp
Kontrak : Permanente
Sektor : Tegniese Velddienste
Sluitingsdatum : Maandag, 31 Januarie 2022

Kern doel van die pos: Die bemarking en uitvoer van maatskappy dienste in die vesel en lewendehawe bedryf tot...

Kern doel van die pos:

Die bemarking en uitvoer van maatskappy dienste in die vesel en lewendehawe bedryf tot wedersydse voordeel van beide die produsent en die maatskappy, met die doel om die maatskappy se markaandeel te handhaaf en te verhoog.

Minimum Vereistes: 

 • Toepaslike landbou kwalifikasie en/of relevante (wolskaap) ondervinding;
 • 5 jaar ondervinding as tegniese veldbeampte of soortgelyk;
 • Merino, Dohne-Merino en SAVM senior kursusse reeds suksesvol voltooi.

Vaardighede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans, Engels;
 • Rekenaarvaardig (MS Office);
 • Basiese finansiёle bestuurs vaardighede;
 • Kennis van die wol/lewendehawe bedryf;
 • Kennis van kleinvee kuddebestuur;
 • Kennis van NWKV wol-klasstandaarde;
 • Kennis van Merino, Dohne-merino en SAVM rasstandaarde;
 • Kennis van wetenskaplike teling t.o.v. BLUB teelwaardes sal voordelig wees;
 • Goeie menseverhoudinge, netheid, integriteit en stiptelikheid;
 • Skeerspan bestuur kennis/ondervinding sal voordelig wees.

Verantwoordelikhede:

 • Werf van vesel;
 • Lewendehawe bemarking;
 • Algemene bemarking van maatskappy dienste;
 • Stoet en kudde klaswerk, ram aankope;
 • Skeerdiens hantering asook voorligting tov skeerhok bestuur;
 • Voorligting tov kudde bestuur;
 • Voorraad bestuur;
 • Bate bestuur;
 • Administratiewe bestuur.

Main purpose of the position: 

The marketing and execution of company services in the fibre and livestock industry to the mutual benefit of both the producer and the company, with the aim of maintaining and increasing the company's market share.

Minimum Requirements:           

 • Appropriate agricultural qualification and / or relevant (wool sheep) experience;
 • 5 years experience as a technical field officer or similar;
 • Merino, Dohne-Merino and SAVM senior courses successfully completed.

Skills:

 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Computer literate (MS Office);
 • Basic Financial management skills;
 • Knowledge of wool / livestock industry;
 • knowledge of small stock herd management;
 • Knowledge of NWGA wool classing standards;
 • Knowledge of Merino, Dohne-Merino and SAVM breed standards;
 • Knowledge of scientific breeding with regard to BLUB breeding values will be beneficial;
 • Good people skills and -interaction, neatness, integrity and punctuality;
 • Shearing team management knowledge / experience will be beneficial.

Responsibilities:

 • Sourcing of wool;
 • Livestock Marketing;
 • General marketing of company services;
 • Stud and herd classing work, ram purchases;
 • Handling of shearing service as well as guidance regarding shearing shed management;
 • Guidance relating to herd management;
 • Managing of inventory;
 • Managing of assets;
 • Managing of administration.

Nuuste nuus en gebeure/Latest news and events


Nuuste nuus en gebeure/Latest news and events

Lees Meer

Anderkant die reënboog: Daar is talle oplossings


Anderkant die reënboog: Daar is talle oplossings

Lees Meer

Pannar se koring kraai koning


Pannar se koring kraai koning

Lees Meer

Talle Vrystaatse grondverkope bo 300 ha


Talle Vrystaatse grondverkope bo 300 ha

Lees Meer

Boerderyskuld klim tot R160 miljard


Boerderyskuld klim tot R160 miljard

Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Veilings

Veilings
Veilings
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus Maart 2022
OVK Nuus Maart 2022
Adverteer Hier Lees Meer