OVK LOOPBANE

Lees meer oor Learnership

Learnership

Provinsie : Vrystaat
Stad/Dorp : Edenburg
Kontrak : Internskap
Sektor : Kleinhandel
Sluitingsdatum : Maandag, 31 Januarie 2022

Uitstekende Loopbaan geleentheid!!! OVK Handel is op soek na `n dinamiese en ambisieuse kandidate om by die OVK Landbou...

Uitstekende Loopbaan geleentheid!!!

OVK Handel is op soek na `n dinamiese en ambisieuse kandidate om by die OVK Landbou familie aan te sluit. Die suksesvolle kandidaat sal praktiese blootstelling kry tot die Handel besigheid asook die geleentheid kry om saam met ons Handelspan saam te werk om nuwe vaardighede aan te leer en besigheidsinsig op te doen.

Na suksesvolle voltooiing van die program sal die kandidate `n Nasionale kwalifikasie ontvang wat geregistreer is op die Nasionale Kwalifikasie raamwerk en word Nasionaal erken.

Minimum Vereistes:

 • Graad 12 met Afrikaans, Engels (Wiskunde en/of Rekeningkunde sal as aanbeveling dien);
 • Geldige rybewys sal voordelig wees.

Vaardighede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Rekenaarvaardig ( MS Office);
 • Syfervaardig;
 • Moet onder druk kan funksioneer;
 • Goeie interpersoonlike vaardighede.


Excellent Career Opportunity!!!

OVK Retail is looking for dynamic and ambitous candidates to join the OVK Agriculture family. The successful candidate will gain practical exposure in the Retail business as well as the opportunity to work with Our Retail Team to learn new skills and gain business insight.

Upon successful completion of the learner program, the candidate will receive a National Qualification that is registered on the National Qualifications Framework and is recognised Nationally.

Minimum Requirements:

 • Grade 12 with Afrikaans , English ( Mathematics and/or Accounting will serve as a recommendation)
 • Valid drivers license will be beneficial.

Skills:

 • Good communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Computer Literate (MS Office);
 • Numerical skills;
 • Must be able to function under pressure;
 • Good interpersonal skills.

Nuuste nuus en gebeure/Latest news and events


Nuuste nuus en gebeure/Latest news and events

Lees Meer

Anderkant die reënboog: Daar is talle oplossings


Anderkant die reënboog: Daar is talle oplossings

Lees Meer

Pannar se koring kraai koning


Pannar se koring kraai koning

Lees Meer

Talle Vrystaatse grondverkope bo 300 ha


Talle Vrystaatse grondverkope bo 300 ha

Lees Meer

Boerderyskuld klim tot R160 miljard


Boerderyskuld klim tot R160 miljard

Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Veilings

Veilings
Veilings
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus Maart 2022
OVK Nuus Maart 2022
Adverteer Hier Lees Meer